Rest Coffee Gin

Address
Hong Kong, Yau Ma Tei, 西九文化區藝術公園

 

Past Gigs

Blues Night

12 Nov 2020 (Thu) 8:00PM - 10:00PM

Performing: Ram Cheung, Jabin Law

9 Jul 2020 (Thu) 8:00PM - 10:00PM

Performing: Ron Ng, Heidi Li 李愷怡

Blowing with the blues

4 Jul 2020 (Sat) 8:00PM - 10:00PM

Performing: Ram Cheung, Angus Tang, Henry Chung 鍾一匡

和你JAM:9JamBlues

23 Mar 2020 (Mon) 7:30PM - 10:30PM

Performing: Ram Cheung, Angus Tang

聽一杯爵士音樂

21 Mar 2020 (Sat) 7:30PM - 9:30PM
22 Mar 2020 (Sun) 7:30PM - 9:30PM

Performing: Alan Kwan, Siu Hin Chuen